Jednoduché pozemkové úpravy

Na Východnom Slovensku a v obci Spišský Štiavnik sa rozbiehajú jednoduché pozemkové úpravy pod rómskymi osadami

Po nedávnej novele zákona o pozemkových úpravách začali obce s rómskou komunitou vysporiadavať pozemky pod rómskym osídlením. Deje sa tak v obci Vikartovce, v obciach v okrese Kežmarok (Stráne pod Tatrami, Huncovce, Ľubica) a ďalších ešte ďalej na východe. Rovnako sa rozhodla aj obec Spišský Štiavnik ponúknuť túto možnosť svojim obyvateľom. Cieľom jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) je previesť nevysporiadané pozemky pod rómskou osadou za náhradu na obec. Toto sa samozrejme netýka už vysporiadaných pozemkov. Vlastníci pozemkov doteraz ťahali za kratší koniec, keďže sa len niektorým podarilo odpredať svoje podiely rómskym obyvateľom, ostatní tam stále majú svoje vlastníctvo avšak bez nejakého úžitku.

V rámci procesu JPÚ, ktoré trvá spravidla 2 roky, pozemky pod rómskou osadou pripadnú obci za náhradu. Náhrada môže byť v pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) alebo v peniazoch na základe znaleckého posudku. V prípravnej fáze, Okresný úrad v Poprade zisťuje predbežný záujem vlastníkov a to zaslaním dotazníka o prieskume záujmu. Ak sa viac ako 50 percent vlastníkov výmery v obvode JPÚ vyjadrí, že chcú vysporiadať pozemky, Okresný úrad úpravy povolí. Tým sa vstupuje do ďalších fáz, kde cca po pol roku od povolenia, v rámci etapy Registra pôvodného stavu vlastník záväzne vyjadrí, či chce náhradu v pozemkoch alebo v peniazoch. V tej dobe už bude mať k dispozícii informáciu, aké náhradné pozemky vie SPF poskytnúť a taktiež už bude vyhotovený znalecký posudok pre určenie náhrady v peniazoch. Hlavnou výhodou pre vlastníka pozemku je, že konečne po dlhých rokoch môže dostať náhradu za svoj pozemok, ktorý ležal ladom. Zároveň tým umožní miestnym Rómom základný predpoklad pre legalizáciu domov, a to získania vzťahu k pozemku. Po prevedení pozemku na obec, ho ona totiž môže prenajať alebo predať (podľa možností ) samotným Rómom. 

Technické zabezpečenie realizácie JPÚ je hradené s prostriedkov Európskej únie okrem prípadnej úhrady kúpy pozemkov, ktorá by bola hradená obcou.

 

Scroll to Top