Slovenska pošta logo

Pošta – zmena hodín pre verejnosť.

S účinnosťou od 01. 02. 2022 bude na pošte Spišský Štiavnik realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce pošty.
Hodiny pre verejnosť pred zmenou:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok; 07:45 – 12:30 hod., 13:00 – 15:15 hod,
Streda: 07:45-11:15hod, 13:30 – 17:00 hod.
Sobota, nedeľa: zatvorené
Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.02.2022:
Pondelok, utorok, Štvrtok, piatok: 07:45 – 12:30 hod, 13:00 -15:00 hod.,
Streda: 07:45-11:15 hod, 13:30-17:00 hod.,
Sobota, nedeľa: zatvorené

Scroll to Top