Výberové konanie – rodičovský asistent

V zmysle realizácie Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v materských školách“ starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii rodičovského asistenta.
Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

Kategória voľného pracovného miesta: rodičovský asistent
Počet pracovných miest: 1
Pracovný pomer na dobu: určitú do 30.11.2022
Termín nástupu: december 2021

 

vk_rodic_asistent

Scroll to Top