Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik

vyhlasuje výberové konanie na

• 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.10.2021 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Spišský Štiavnik.

Oznam o vyhlásení výberového konania

 

Scroll to Top