Návrh dodatku č.1 k VZN 4/2021

Návrh dodatku č.1 k VZN 4/2021 o určení výšky príspevkov v
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

NAVRH_dodatok_c_1_VZN_4_2021

Scroll to Top