Výpis z uznesení

Oznámenie o vybavení petície obyvateľov obce Spišský Štiavnik za zákonné a urýchlené vyriešenie stavebného konania vo veci výstavby stavby „Spišský Štiavnik – chodník pre peších I. etapa v k.ú. Spišský Štiavnik“

Výpis z uznesení

Scroll to Top