Verejná vyhláška

Obec Spišský Štiavnik – stavebný úrad povoľuje podľa §39, §39a a §66 stavebného zákona stavbu „Rodinný dom“ na pozemku parc. č. KN C 843/70 v k.ú. Spišský Štiavnik.

verejna_vyhlaska

Scroll to Top