Výberové konanie

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
vyhlasuje výberové konanie na
· 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
· 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas práceneschopnosti a materskej dovolenky
Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.07.2021 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Spišský Štiavnik.

vyberove_konanie

Scroll to Top