Stavebné povolenie

Stavebníci podali dňa 12.04.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom“ na poz. parc.č. KN C 843/65, 843/66 v k.ú. Spišský Štiavnik.

stavebne_povolenie

Scroll to Top