Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje, počnúc dnešným dňom od 15:00 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, viď príloha.

Žiadame vlastníkov resp. správcov lesných pozemkov o vykonávanie hliadkovacej činnosti v mimopracovnom čase a v čase pracovného pokoja.

čas ZNVP jún 2021

Scroll to Top