Výberové konanie – TSP

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
vyhlasuje výberové konanie na

  •  1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
  •  1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas práceneschopnosti a materskej dovolenky

Výberové konanie sa uskutoční dňa 01.07.2021 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Spišský Štiavnik.
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

vyberove_konanie_TSP

Scroll to Top