Výberové konanie

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na
 –  1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.05.2021 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Spišský Štiavnik.

Oznam o vyhlásení výberového konania

Scroll to Top