Do online samosčítania sa zapojilo 86 % obyvateľov Slovenska

V Spišskom Štiavniku SA ELEKTRONICKY SAMOSČÍTALO 53 % obyvateľov.
Skončila sa jedna z najdôležitejších etáp elektronického sčítania obyvateľov. Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov má za sebou ďalšiu fázu.
Prebehlo elektronické sčítanie obyvateľov a elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86 % obyvateľov.
Podľa predpokladov Štatistického úradu SR malo túto formu sčítania zvládnuť minimálne 70% obyvateľov. Dosiahnutý výsledok 86 % preto považujeme za veľký úspech a môžeme ho vnímať ako viditeľný, pozitívny posun v digitalizácii Slovenska, v schopnosti väčšiny obyvateľstva využívať informačno-komunikačné technológie.
Štatistický úrad ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a ich zodpovedný a proaktívny prístup.

Výsledky v rámci krajov
Prvenstvo v rámci krajov patrí Žilinskému kraju a tento kraj mal stabilne prvé miesto v podiele sčítaných obyvateľov počas celej doby online samosčítania. Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo 92 % obyvateľov.
Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 90 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 89 % sčítaných obyvateľov. Bratislavský kraj je na štvrtom mieste s 88 % sčítaných obyvateľov. Nitriansky kraj je na piatom mieste 87 %. 85 % sčítaných obyvateľov dosahuje Banskobystrický kraj, v Prešovskom kraji sa sčítalo 83 % obyvateľov a v Košickom kraji je evidovaných 79 % sčítaných obyvateľov.

V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica 90 %, Trenčín 89 % sčítaných obyvateľov a Žilina taktiež 89 % sčítaných obyvateľov.
Ostatné krajské mestá dosiahli – Prešov a Trnava zhodne 87 % a Nitra 86 %. V mestách nad 10 000 obyvateľov má suverénne najviac sčítaných Dolný Kubín, Žilinský kraj až 92 %. V Trenčianskom kraji je to mesto Nová Dubnica 90 %, v Trnavskom mesto Šamorín 89 %, v Nitrianskom mesto Šaľa 89 %, v Banskobystrickom mesto Banská Bystrica 90 %, v Prešovskom mesto Poprad 88 %, v Košickom kraji mesto Spišská Nová Ves 85 % a Bratislavskom kraji mesto Pezinok 90 % sčítaných obyvateľov.

Sčítanie pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie bude v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci. Sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.


2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky


Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.

Obec Spišský Štiavnik bude mať zriadené jedno kontaktné miesto, ktoré bude na obecnom úrade. K dispozícii pre obyvateľov bude jeden stacionárny asistent a dvaja mobilní asistenti.

 

Asistenti sčítania

Meno a priezvisko

Telef. kontakt

e-mail

1.

Stacionárny asistent

Jana Zakuciová

052/77 85 630

zakuciova@spisskystiavnik.sk

2.

Mobilný asistent

Anna Dubňanská

0918 611 230

tsp@spisskystiavnik.sk

3.

Mobilný asistent

Alena Jarošová

0918 611 230

tsp@spisskystiavnik.sk

Úradné hodiny pre asistované sčítanie

Pondelok

08.00 – 12.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.

Utorok

08.00 – 12.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.

Streda

08.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

Štvrtok

08.00 – 12.00 hod.

 

Piatok

08.00 – 11.00 hod.

 

 

 

 

Scroll to Top