Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022 bude konať v dňoch:
– 3. mája až 7. mája 2021 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik.
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Scroll to Top