Mobilná zberňa

V dňoch 09.02.2021 (utorok) – 16.02.2021 (utorok) sa vo Vašej obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Odpadové tonery do MZ nepatria. Zároveň, Vás chceme poprosiť ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude, bandaske…), olej vyliať do nádoby nato určenej.

Scroll to Top