Obecný úrad uzatvorený

V súvislosti s vyhláseným Lockdownom a zákazom vychádzania Obec Spišský Štiavnik oznamuje občanom, že obecný úrad ruší úradné hodiny a bude pre verejnosť zatvorený až do odvolania. V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte obecný úrad telefonicky na č.tel. 0905 576 954, 052/78 85 601, mailom obec@spisskystiavnik.sk, prípadne podanie doručte do elektronickej podateľne obce. Podania budú zaevidované po skončení zákazu vychádzania 11. januára 2020..

Scroll to Top