Logo Branntner

Zmenu zberu triedeného odpadu

Zber separovaného odpadu – plasty sa namiesto plánovaného termínu 24. december 2020 uskutoční v náhradnom termíne 17. december 2020.

Scroll to Top