Úradná tabuľa

Referendum

Mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou, Delegovanie do okrskových volebných komisií

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 11. november 2022, t. j. piatok so začiatkom o 18.00 hod., ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Scroll to Top