Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 5. máj 2021, t.j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 21. apríl 2021, t.j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Prevádzka školských zariadení

Po prehodnotení výsledkov testovania zo dňa 13.3.2021 na základe rozhodnutia krízového štábu obce Spišsky Štiavnik zostávajú školy na území obce zatvorené. Prevádzka materskej školy zostáva bez zmeny.

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022 bude konať v dňoch 3. mája až 7. mája 2021 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Voľné pracovné miesto

V rámci realizácie národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách“ starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície – RODIČOVSKÝ ASISTENT.

Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Spišskom Štiavniku je v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 (zákaz vychádzania) a ďalším predĺžením núdzového stavu od pondelka 8. februára 2021 o 40 dní, z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zamestnancov zatvorený až do odvolania.

Testovanie COVID-19

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamujeme, že prezenčné vyučovanie detí MŠ, žiakov prvého stupňa ZŠ a žiakov špeciálnej školy začína od 8. februára 2021.

Scroll to Top