Úradná tabuľa

Návrh VZN č.2/2022

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik

Návrh VZN č.1/2022

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2022

Scroll to Top