Aktuality

Aktuálne informácie a oznamy z obce Spišský Štiavnik

Stavebný úrad – dovolenka

Oznamujeme občanom, že dňa 2.8.2021 bude prevádzka stavebného úradu obmedzená z dôvodu čerpania dovolenky.

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom je pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

Povinnosti vlastníkov žúmp

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou.

Cestovný semafor

Obrázok korona vírusu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 346 zo 16. júna 2021 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu.

Posledné dni asistovaného sčítania obyvateľov

Logo sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie končí 13. júna 2021. Prosíme všetkých obyvateľov, ktorí sa z rôznych dôvodov ešte do dnešného dňa nesčítali, alebo patria do skupiny imobilných osôb alebo osôb bez prístupu na internet, aby využili poslednú možnosť sčítať sa priamo na obecnom úrade.

Pomoc pre obete trestných činov

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sídliace v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do ďalších miest, a to zriadením detašovaných pracovísk v ďalších ôsmych okresných mestách Slovenska.

Scroll to Top