Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 3/2021 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre v Spišskom Štiavniku