Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Zmena zápisu detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa bude konať v dňoch

4. mája až 7. mája 2020.

Rodič alebo zákonný zástupca môže podať žiadosť elektronickou formou (žiadosť je k dispozícii na stránke obce Spišský Štiavnik) a odošle na msspisskystiavnik@gmail.com
alebo osobne v podateľni obce Spišský Štiavnik, kde budú pripravené formuláre Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v uvedených dňoch v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
V tejto mimoriadnej situácii sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať, ale až v termíne, keď táto situácia odznie.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so zápisom detí do MŠ sa môžete informovať na msspisskystiavnik@gmail.com.

 

zmena_zapis_MS