Kalendár

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na

• 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
• 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).