Kalendár

Fotohádanka č. 3/2018

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2018 sme dostali dve správne odpovede. Na obrázku bola hlava z kladivkového šrotovníka, ktorý sa používa na mletie obilnín.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiacu Martu Brachňákovú z ulice Kvetnej.
Výherkyňa si môže odmenu prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.