Kalendár

OZNAM

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanom SR a registri obyvateľov oznamuje občanovi Vladimír Holub s trvalým pobytom Spišský Štiavnik, že mu bola doručená zásielka od Okresného súdu Banská Bystrica. Písomnosť sa nachádza na oddelení prvého kontaktu na prízemí vľavo do 9.8.2018.