Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2018