Kalendár

Zmeny a doplnky ÚPN-O

OZNÁMENIE o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik