Zber elektroodpadu

zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu
7. apríla 2018.
Žiadame občanov, aby si elektroodpad priniesli pred obecný úrad. Zber začne pred OcÚ od 9.00 hodiny.