Vyhlásenie výberového konania

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie – občianska hliadka