Súťaž o bicykel – výherca

Oznamujeme, že dňa 22.11.2017 o 13.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla.

Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 384.

Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik v stredu 29.novembra 2017 o 15.00 hod.
Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. 4/2017.