OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

určenie volebných okrskov 2017