Informácia o predložených kandidátnych listinách

Informácia o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Informácia o predložených kandidátnych listinách