Elektronická adresa – Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a
náhradníka do okrskovej volebnej komisie.
Elektronická adresa je
obec@spisskystiavnik.sk