Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 5/2011

VZN Č. 5/2011 O OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A ČÍSLOVANÍ STAVIEB