Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce

oznámenie – ÚP obce

Hospodársky dvor komplexný návrh 2000

Hospodársky dvor Zábery PP

Komplexný návrh 10000 2

Osada komplexný návrh 2000

Osada TV energetika

Osada TV voda

Osada Zábery PP

ZaD1 2015 správa SŠ