Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 24.10.2014

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 24.10.2014