Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Orientačné čísla domov

Oznamujeme občanom, že v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31 z 30. januára 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb stavebník je povinný obstarať si na vlastné náklady tabuľku s orientačným číslom. Vlastníci rodinných domov si môžu zakúpiť orientačné číslo domu v kancelárii obecného úradu v cene 3,00 € v stránkových dňoch pondelok, streda, piatok.

Príloha k článku:
Vyhláška MV-SR č.31/2003