Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy sa uskutoční v dňoch:
17., 18., 19. a 20. januára 2011.
Na zápis sa dostavia deti v sprievode svojich rodičov alebo zákonných zástupcov, narodené od 1.9.2004 do 31.8.2005 a všetky deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.
Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz rodiča, alebo zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (vydá detský lekár MUDr. Ján Kardoš, alebo lekár u ktorého je dieťa registrované) a odporúča sa doniesť 10 €. Za tieto peniaze sa zakúpia zošity s predtlačou a prvá kniha pre Vaše dieťa.

Harmonogram zápisu:
17. január (pondelok) v čase od 14.00 do 17.00 hod.
18. január (utorok) v čase od 14.00 do 17.00 hod.
19. január (streda) v čase od 14.00 do 17.00 hod.
20. január (štvrtok) v čase od 14.00 do 17.00 hod.

Dokument o zápise vo formáte PDF