Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Spišský Štiavnik dňa 27.novembra 2010

Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Viera Dikantová, Ing., 40 r., stavebný technik ekonóm, Spišský Štiavnik, Hlavná 391, SMER – sociálna demokracia
  2. Renáta Dulovičová, Bc., 43 r., referent prevádzkovania verejných kanalizácii a ČOV, Spišský Štiavnik, Mlynská 156, nezávislý kandidát
  3. Mária Kleinová, 50 r., starostka obce, Spišský Štiavnik, Slnečná 424, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
  4. Jozef Mižák, JUDr., 57 r., právnik, Spišský Štiavnik 480, nezávislý kandidát
  5. Katarína Slivková, 63 r., technicko-hospodársky pracovník, Spišský Štiavnik, Kláštorná 233, nezávislý kandidát

Michal Antaš
predseda miestnej volebnej komisie