Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. september 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Súťaž o bicykel – výherca

Dňa 21.8.2017 o 10.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla.
Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 34.
Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik .
Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. 3/2017.

Vakcinácia psov proti besnote

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 19. augusta 2017.

Harmonogram vakcinácie podľa ulíc:
Hlavná – zastávka autobusu od 9.30 hod.
zastávka pred farou od 10.15 hod.
Priečna, č. domu 416 od 10.45 hod.
pred OcÚ od 11,15 hod.
Kláštorná od 11,30 hod.
Mlynská od 11.45 hod.
Kvetná od 12.15 hod.
Lúčna od 12,45 hod.
Priečna, bytovky od 13,00 hod.

Poplatok za 1 vakcínu je 7,00 €. Uhrádza sa poštovou poukážkou do 3 dní. K očkovaniu je potrebné priniesť očkovací preukaz a psy musia mať košík.

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 22.08.2017 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.00 – 16.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici
16.30 ¬- 16.50 h.: pred ObÚ
16.50 – 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

Čítaj viac …

Púť Kráľovskou cestou

Deň obce Vikartovce

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2017 sa zapojili šiesti lúštitelia. Na OcÚ
Spišský Štiavnik bol vylosovaný výherca fotohádanky. Je ním Daniel Popadič zo Spišského Štiavnika.
Výhercovi srdečne blahoželáme.
Predmet na obrázku sa nazýva „Mincer“ – závesná váha.
Vecnú odmenu si môže výherca prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.

Kubašský festival

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Čítaj viac …