Návrh – záverečný účet obce za rok 2017

návrh – záverečný účet obce za rok 2017

Výsledková listina 50. ročníka Štiavnickej podkovy

Štiavnicka podkova 2018 výsledky

Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016

NÁVRH dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016

Výzva na predkladanie ponúk

na poskytnutie služby Vypracovanie projektovej dokumentácie na byty nižšieho štandardu v rómskej osade

Výzva na predkladanie ponúk

Štiavnická podkova – prezentácia účastníkov

Prezentácia účastníkov a výber štartovného na 50. ročník Štiavnickej podkovy bude od 10.00 do 11.00 hod. v športovom areáli v Spišskom Štiavniku – v budove Telovýchovnej jednoty.

Štiavnická podkova – Rozpis jazdeckých pretekov

Štiavnická podkova – Rozpis jazdeckých pretekov

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2018

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Spišský Štiavnik,  č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Spišský Štiavnik, č. 3/2018

FOTOHÁDANKA 2/2018

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2018 sme dostali dve správne odpovede.
Na obrázku bol drevený hoblík s rukoväťou vzadu, ktorý sa používa na vyrovnanie a vyhladzovanie veľkých drevených plôch.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiaceho Andreja Brtka.
Výherca si môže vecnú odmenu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Deň obce Hranovnica

Štiavnická podkova 50. ročník

Štiavnická podkova 50. ročník