Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Navrh – Záverečný účet obce 2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 29.5.2017

uznesenia-cislo_4_2017_29_maj_2017

Štiavnická podkova 49. ročník

Čítaj viac …

28.5.2017 Hasici súťaž

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2017

Fotohádanka č. 2/2017

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2017 sme dostali štyri správne odpovede.

Čítaj viac …

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 2. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 12.5.2017

uznesenia-cislo_2_2017_12_maj_2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 29. máj 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Zber elektroodpadu

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu 27. mája 2017.

Žiadame občanov, aby si elektroodpad priniesli pred obecný úrad. Zber bude pred OcÚ od 9.30 do 10.00 hod.

SÚŤAŽ – zhotovenie stavebných prác

Súťažné podklady_prace_OcU Spiš. Stiavnik

SpisskyStiavnik – Zateplenie VV[zadanie]

Navrh ZoD_OcU Spiš. Stiavnik

PD-výkresy – časť 1

PD-výkresy – časť 2

Tecnicka sprava