Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2017 sa zapojili šiesti lúštitelia. Na OcÚ
Spišský Štiavnik bol vylosovaný výherca fotohádanky. Je ním Daniel Popadič zo Spišského Štiavnika.
Výhercovi srdečne blahoželáme.
Predmet na obrázku sa nazýva „Mincer“ – závesná váha.
Vecnú odmenu si môže výherca prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.

Kubašský festival

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Čítaj viac …

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na

· 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
· 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.08.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku oznamuje svojim čitateľom, že pre čerpanie dovolenky bude od 1.8.2017 do 11.8.2017 zatvorená.

Pramienky putujú 2017

Pramienky-2017v2

Malokarpatská vínna cesta na cestách 2017

Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 17. júla 2017.

Čítaj viac …