Výsledky volieb do VÚC 2017 v našej obci

Voľby predsedu PSK:

Milan Majerský PaedDr., PhD – 165 hlasov Jozef Mihalčin Ing. – 71 hlasov Peter Chudík MUDr. – 47 hlasov Miroslav Škvarek Ing., MPH – 24 hlasov Ján Garaj JUDr., MBA – 21 hlasov

voľby2017 predseda PSK

zápisnica okrsok 1

zápisnica okrsok 2

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. október 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 15.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK a pre voľby do zastupiteľstva PSK vo volebnom obvode č. 6 – Okres Poprad.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Elektronická adresa – Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Elektronická adresa je obec@spisskystiavnik.sk

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 18.9.2017

uznesenia-cislo_6_2017_18_september_2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. september 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na

· 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), · 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.08.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky

Oznam o vyhlásení výberového konania

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 5. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.6.2017

uznesenia-cislo_5_2017_30_jun_2017

OZNAM k zasadnutiu OZ

Oznamujeme, že z dôvodu ospravedlnenia sa poslancov OZ  sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva prekladá za deň 30. jún 2017 o 17.00 hod.

PRAMIENKY PUTUJÚ – VÝLET

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku do 25. júla 2017

Kontakt: Rákociová, č.t. 052/788 56 01, email obec@spisskystiavnik.sk

Pramienky 2017