Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 5. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.6.2017

uznesenia-cislo_5_2017_30_jun_2017

OZNAM k zasadnutiu OZ

Oznamujeme, že z dôvodu ospravedlnenia sa poslancov OZ  sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva prekladá za deň 30. jún 2017 o 17.00 hod.

PRAMIENKY PUTUJÚ – VÝLET

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku do 25. júla 2017

Kontakt: Rákociová, č.t. 052/788 56 01, email obec@spisskystiavnik.sk

Pramienky 2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. jún 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Navrh – Záverečný účet obce 2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 29.5.2017

uznesenia-cislo_4_2017_29_maj_2017

28.5.2017 Hasici súťaž

28.5.2017 Hasici súťaž

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2017

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 2. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 12.5.2017

uznesenia-cislo_2_2017_12_maj_2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 29. máj 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]