Žiadosť o vydanie stanoviska

Obec Betlanovce na základe pripomienok svojich občanov chce iniciovať zmenu času odchodu spojenia BUS 70640127 z autobusovej stanice z 16:17 hod. na 16.30 hod.  Uvedený autobus ma zastávku aj v našej obci, preto žiadame občanov, aby svoje pripomienky k tejto zmene doniesli osobne na obecný úrad alebo poslali mailom na adresu obec@spisskystiavnik.

bus

Pietna spomienka

Zber elektroodpadu

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu 23. septembra 2017. Žiadame občanov, aby si elektroodpad priniesli pred obecný úrad. Zber začne pred OcÚ cca medzi 9.30 hod. – 10.00 hod.

Súťaž o bicykel – výherca

Dňa 21.8.2017 o 10.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla. Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 34. Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik . Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. 3/2017.

Vakcinácia psov proti besnote

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 19. augusta 2017.

Harmonogram vakcinácie podľa ulíc: Hlavná – zastávka autobusu od 9.30 hod. zastávka pred farou od 10.15 hod. Priečna, č. domu 416 od 10.45 hod. pred OcÚ od 11,15 hod. Kláštorná od […]

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 22.08.2017 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.00 – 16.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici 16.30 ¬- 16.50 h.: pred ObÚ 16.50 – 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

[…]

Púť Kráľovskou cestou

Deň obce Vikartovce

Kubašský festival

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru