100 rokov založenia ružencového spoločenstva

Súťaž o bicykel – výherca

Dňa 21.8.2017 o 10.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla. Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 34. Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik . Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. 3/2017.

Vakcinácia psov proti besnote

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 19. augusta 2017.

Harmonogram vakcinácie podľa ulíc: Hlavná – zastávka autobusu od 9.30 hod. zastávka pred farou od 10.15 hod. Priečna, č. domu 416 od 10.45 hod. pred OcÚ od 11,15 hod. Kláštorná od […]

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 22.08.2017 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.00 – 16.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici 16.30 ¬- 16.50 h.: pred ObÚ 16.50 – 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

[…]

Púť Kráľovskou cestou

Deň obce Vikartovce

Kubašský festival

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

[…]

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku oznamuje svojim čitateľom, že pre čerpanie dovolenky bude od 1.8.2017 do 11.8.2017 zatvorená.