Pozvánka na besedu

V rámci mesiaca marca – Mesiaca kníh Vás pozývame na stretnutie – besedu do knižnice v Spišskom Štiavniku

dňa 20.03.2018 o 16.00 hod. v Obecnej knižnici Pozvaní hostia: p. Terézia Javorská (zážitky a život vo Veľkej Británii)

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

[…]

Ponuka školení

Hospodárenie v domácnosti

UPLATNENIE A ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu  urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Pripomienky od podielnikov posúdi výbor spoločenstva a […]

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku Vás pozýva na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční

15.04.2018 /Nedeľa/ o 15:00 hodine

(prezentácia bude od 13:00 do 15:00) v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia 2. Schválenie programu Valného zhromaždenia 3. Voľba mandátovej […]

Prerušenie prevádzky v materskej škole

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v dňoch od 26.02.2018 do 2.3.2018 /jarné prázdniny/ bude prevádzka v tunajšej materskej škole zatvorená z dôvodu z nízkeho počtu detí.

Jarné prázdniny v knižnici

Chrípkové prázdniny.

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v dňoch 21.2.2018 až 23.2.2018 bude prevádzka Materskej školy prerušená z dôvodu chrípkovej epidémie. Prevádzka bude obnovená v pondelok 26.2.2018.

Fašiangový sprievod masiek

3.2.2018 Fašiangový sprievod masiek

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Spišský Štiavnik: ul. Priečna v úseku od č.d. 4 po č.d. 15:

23. február 2018 od 07:20 h do 17:30 h

26. február 2018 od 07:30 h do 17:30 h

[…]

27.1.2018 Štiavnický ples

27.1.2018 Štiavnický ples