Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2017 sa zapojili šiesti lúštitelia. Na OcÚ Spišský Štiavnik bol vylosovaný výherca fotohádanky. Je ním Daniel Popadič zo Spišského Štiavnika. Výhercovi srdečne blahoželáme. Predmet na obrázku sa nazýva „Mincer“ – závesná váha. Vecnú odmenu si môže výherca prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.

[…]

Fotohádanka č. 2/2017

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2017 sme dostali štyri správne odpovede.

[…]

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2017 sme dostali päť správnych odpovedí.

[…]

Fotohádanka

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 4/2016 sme dostali štyri správne odpovede.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku sa používa pri výrobe šindľov. Je to nôž, alebo dlabačka na vytvorenie drážky, po štiavnicky fugač.

Výhercom sa stal Andrej Brtko z ulice Kvetnej.

7 decembra 2016 | Kategória: fotohádanka | %

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2016 sme dostali štyri správne odpovede.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku bol zväčšovací prístroj, slúžiaci pri výrobe fotografií.

Výherkyňou sa stala Anna Hudziková.

 

Odmenu si  môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2016 sme dostali osem správnych odpovedí.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku je hasičská siréna pred opravou. Používa sa pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií – požiar, prírodná katastrofa a pod. Výhercom sa stal Samko Slivka z ulice Hlavnej.

Odmenu si môže výherca prevziať na Obecnom úrade v […]

Fotohádanka 1/2016

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2016 sme dostali štyri odpovede. Jedna odpoveď bola nesprávna. Na obrázku boli vretená na pradenie ľanu.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiacu Simonku Dubňanskú. Výherkyňa si môže vecnú odmenu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Fotohádanka

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 4/2015 sme dostali dve správne odpovede. Predmet na obrázku je šľahač, ktorý sa používal v domácnosti na mútenie masla. Obidvaja lúštitelia odpovedali správne, redakčná rada sa rozhodla odmeniť obidvoch súťažiacich. Sú to p. Michal Antaš a p. Mária Vagašová. Vecnú odmenu si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku. Výhercom blahoželáme.

[…]

Výherkyňa fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2015 sme dostali iba jednu správnu odpoveď. Predmet, fotografiu ktorého sme uverejnili, sa používal sa na čistenie konských kopýt.

Výherkyňou sa stala slečna Katarína Pavla Mizerová, ulica Mlynská. Odmenu si môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku. Výherkyni srdečne blahoželáme.

 

 

[…]

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2015 sme dostali dve správne odpovede. Predmet, ktorý sme uverejnili sa volá hamulec a používal sa na brzdenie konského voza.

Výhercom sa stal pán Ladislav Hudzík, ulica Hlavná. Odmenu si môže výherca prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.