Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2017 sa zapojili šiesti lúštitelia. Na OcÚ
Spišský Štiavnik bol vylosovaný výherca fotohádanky. Je ním Daniel Popadič zo Spišského Štiavnika.
Výhercovi srdečne blahoželáme.
Predmet na obrázku sa nazýva „Mincer“ – závesná váha.
Vecnú odmenu si môže výherca prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.