Súťaž o bicykel – výherca

Dňa 21.8.2017 o 10.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla.
Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 34.
Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik .
Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. 3/2017.