Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru