PRAMIENKY PUTUJÚ – VÝLET

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku do 25. júla 2017

Kontakt: Rákociová, č.t. 052/788 56 01, email obec@spisskystiavnik.sk

Pramienky 2017