OZNAM k zasadnutiu OZ

Oznamujeme, že z dôvodu ospravedlnenia sa poslancov OZ  sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva prekladá za deň 30. jún 2017 o 17.00 hod.